logga uroclinic prostatacenter

Om du inte är nöjd

Om du har klagomål på vården kan du – både som patient och närstående – framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser du kan vända dig till när du vill klaga på vården. 

Vänd dig direkt till oss på mottagningen

Du kan kontakta C-Medical Urologi Sh:s verksamhetschef på telefon 08-4062190 eller mejla oss på infosophiahemmet@cmedical.se

 

Patientnämnden

Om dina klagomål rör väntetider, bemötande, information etc ska du i första hand vända dig till Patientnämnden.
Patientnämndens förvaltning i Stockholms läns landsting hittar du HÄR
Kommer du från ett annat landsting så ska du vända dig till patientnämnden i ditt hemlandsting.

Vill du ansöka om ekonomisk ersättning?

Enligt patientskadelagen kan den som drabbas av personskada i samband med hälso- sjuk- och tandvård i Sverige få ersättning om övriga förutsättningar är uppfyllda. För den som vårdas av privat vårdgivare enligt vårdavtal med landstingen/regionerna finns en patientförsäkring hos Patientförsäkringen LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag).
Försäkringspatienter omfattas ej av landstingets/regionens patientförsäkring utan går genom försäkringsbolag.

Vårdskada

Har du drabbas av vårdskada har du möjlighet att anmäla den till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

En anmälan bör innehålla:
Den händelse klagomålet avser
När händelsen inträffade
Namn, adress och personnummer
Anmälarens namn och adress (om annan än patienten)

Läs om anmälan på IVO:s hemsida här.
Använd blanketten ”Anmälan om fel i vården” när du gör en anmälan. Den finns att ladda ner på hemsidan.

Anmälan skickar du till:
Inspektionen för vård och omsorg
Avdelning öst
Box 6202
102 34 Stockholm