logga uroclinic prostatacenter

Patientinformation

För landstingspatienter

Vi har avtal med Stockholms Läns Landsting för öppen vård urologi. Remiss till oss inom vårdval Stockholm kan du få från din husläkare, urolog eller annan läkare. Om du tillhör ett annat landsting i Sverige behöver du oftast ett godkännande från ditt hemlandsting. Om du är landstingspatient och vill opereras hos oss krävs en betalningsförbindelse baserad på en direktupphandling från ditt landsting. 

Mer information finns på respektive landstings hemsida: www.skl.se eller via följande information:
Blekinge: Kontakt via patientens hemsjukhus
Dalarna: Väntetidskansliet 023-49 03 00
Gotland: Upplysningstjänsten 0498-268 028, Planeringsenheten för vård i Visby 0498-268 378
Gävleborg: Vårdvägvisaren 0650-925 35
Halland: Vårdgarantiservice 0771-900 600
Jämtland: Kontakt via specialistmottagning vid patientens hemsjukhus.
Jönköping: Kontakt via specialistmottagning vid patientens hemsjukhus
Kalmar: Patientnämnden 0480-84165
Norrbotten: Kontakt via specialistmottagning vid patientens hemsjukhus
Skåne: Sjukvårdsupplysningen 020-43 44 44
Sörmland: Valfrihets- och rättighetskansliet 0155-24 77 30
Uppsala: ring 018-611 00 00 och be att få komma till urologmottagningen.
Värmland: Patient- och medborgarservice 054-61 43 83
Västerbotten: 090-785 70 69 eller 090-785 70 86
Västernorrland: Patientkontor vid respektive sjukhus i länet
Västmanland: 021-17 59 88
Västra Götaland: Vårdslussen 020-44 55 55
Örebro: Vårdslussen 019-602 66 00
Östergötland: Landstingets fristående vårdlots 0771-84 85 86

Har du en sjukvårdsförsäkring?

Om du har en sjukvårdsförsäkring ska du kontakta ditt försäkringsbolag och be dom boka en tid hos oss. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.

Här är numret till några försäkringsbolag:

Skandia: 
0771-55 55 00
Länförsäkringar: 0771-666115
SEB:  020-11 11 633
Trygg-Hansa: 0771-111 670
Euroaccident: 0771-10 50 10
Bliwa: 0771-108 108
DKV Hälsa: 0770-456 780
Folksam: 0771—960 960
If: 020-620 620

Privatbetalande

Om du inte har en sjukvårdförsäkring kan du välja att betala din operation privat. Detta gäller exempelvis dig som är bosatt utomlands. Kontakta oss för vidare  information på:

Telefon: 08 - 406 21 90

Eller mejla vår externa koordinator på: helen.glaser@cmedical.se.se

OBSERVERA: Vi tar inte emot kontanter för betalning.