logo-300x120

Organisation

UroClinics totalkoncept UroClinics totalkoncept

VD och verksamhetschef
Robert Gelmanovski
robert.gelmanovski@uroclinic.se

Medicinskt ansvarig läkare
Martin Jonsson
martin.jonsson@uroclinic.se

Vårdenhetschef
Gunnel Helgesdotter
gunnel.helgesdotter@uroclinic.se