logga uroclinic prostatacenter

Kontaktsjuksköterskor

Kontaktsjuksköterskan har det övergripande ansvaret för patienten och närstående under hela vårdkedjan. I uppdraget ingår att ha särskild tillgänglighet, att informera om kommande steg i behandlingen, att ge stöd vid normala krisreaktioner och att förmedla kontakter med andra yrkesgrupper.

 

Enligt den nationella cancerstrategin ska alla cancerpatienter som önskar erbjudas en fast vårdkontakt på den cancervårdande kliniken. Syftet är att förbättra informationen och kommunikationen mellan patienten och vårdenheten, att skapa tillgänglighet, kontinuitet och trygghet och att stärka patientens möjligheter till delaktighet i vården (SOU 2009:11). Sedan 2010 finns en lagstadgad rätt till fast vårdkontakt (Patientlag 2014:821).

Ulrica Evers

Jenny Lund

Våra kontaktsjuksköterskor har mångårig erfarenhet av att arbeta med urologi, cancerrelaterade frågor och stödsamtal. De ger stöd och information i samband med en cancerdiagnos, uppföljande behandling och övrig vård. Vår vårdprocess bygger på en nära dialog med patienten och en kontinuitet som ger dig möjlighet att kontakta någon av kontaktsjuksköterskorna för samtal och rådgivning så länge du är patient vid C-Medical Urologi Sophiahemmet. 
Vid en operation träffar du alltid någon kontaktsjuksköterska för planering, praktisk information och uppföljning. De fungerar då även som operations-koordinatorer. Som patient får du ett direktnummer så att du kan komma i kontakt med någon av dom under dagtid.