logga uroclinic prostatacenter

Våra kirurger Har genomfört fler än 5000 operationer

Peter Wiklund, Professor. 
Utbildad vid Karolinska Institutet och överläkare vid Karolinska Universtitetssjukhuset Solna.
Läkarexamen 1983, disputerade 1985 vid Karolinska Institutet, specialist i urologi 1993. Professor i urologi vid KI 1999.
Peter är en av pionjärerna inom robotkirurgins utveckling i Europa. Han startade redan 2001 med robotkirurgi. Peter har utbildat ett stort antal av Europas robotkirurger och är kursledare för robotkirurgisk utbildning både vid Europeiska Urologsällskapet (EAU) och Amerikanska Urologsällskapet (AUA). Han är en ofta inbjuden föreläsare på internationella vetenskapliga möten samt demonstrationsopererar i ett flertal länder.
Peter har publicerat över 200 vetenskapliga artiklar och bokkapitel, varav ett stort antal rör utveckling av robotkirurgi inom det urologiska området. Han har också verkat som redaktör för flera olika läroböcker i robotkirurgi.
Peter är vice ordförande för EAU Robotic Urological Section (ERUS)

Olof Jansson, Överläkare urologi, Med dr
Olof är utbildad vid Karolinska Institutet och tog läkarexamen 1991. Disputerade 1999 vid Karolinska Institutet, sektionen för urologi. Specialist i urologi 1999 och arbetade fram till 2001 vid Urologiska kliniken Karolinska Sjukhuset. Startade sedan en privaturologisk öppenvårdsmottagning i Stockholm. Sedan 2008 lokaliserad till Sophiahemmet.
Olof har suttit i styrelsen för Svensk Privaturologisk Förening samt varit ledamot i Specialistrådet för Urologi i Stockholms Läns Landsting.

Martin Jonsson, Överläkare urologi 
Martin är utbildad vid Uppsala universitet och tog sin läkarexamen 1998. Arbetade tre år i Norge och innehar sedan 1999 även norsk läkarlegitimation. Specialisttjänstgöring på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna mellan åren 2002-2007. Färdig specialist i urologi år 2007 och arbetade fram till 2013 vid urologiska kliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, där han också var läkarchef 2010-2013.
Martin var 2013-2016 överläkare på Capio Sankt Görans sjukhus, urologsektionen vid kirurgkliniken.
Martin har forskat på robotkirurgi inom prostata- och urinblåscancer på Karolinska Institutet och producerat vetenskapliga artiklar inom området.

Andreas Nilsson, Överläkare urologi 
Andreas tog sin läkarexamen 1999 vid Karolinska Institutet. Efter AT samt ST tjänstgöring i kirurgi i Orkdal Norge började Andreas arbeta med urologi, initialt på Karolinska sjukhuset där han blev specialist i urologi 2006. Under åren 2012 till 2016 arbetade Andreas som överläkare vid urologsektionen, Sankt Görans sjukhus i Stockholm.
Andreas är medförfattare till ca 35 vetenskapliga artiklar om robotoperationer och prostatcancer. Han har under åren också agerat lärare i robotteknik för kirurger.
Andreas är flitigt använd som proctor (instruktör) när kirurgkliniker etablerar robotteknik , både i Sverige och utomlands.

Andreas Thorstenson, Överläkare urologi,
Med dr 

Andreas har tagit hand om patienter med prostatacancer i över 20 år. Han har arbetat på
Södersjukhuset, Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge samt på Prostatacancercentrum på Sankt Görans sjukhus.
Andreas gick på läkarprogrammet i Uppsala, blev legitimerad läkare år 2000 och specialist i urologi 2005. Han disputerade på Karolinska Institutet med en avhandling om urinblåsecancer 2008. Sedan
dess har han även forskat på njur- och prostatacancer, bland annat i Oxford. Andreas är knuten som
post doc till Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik på KI och jobbar i professor Henrik Grönbergs grupp med Stockholm-3 testet och fusionsbiopsier av prostata.