logga uroclinic prostatacenter

Kunskap

Forskning och utbildning är viktigt för att förbättra diagnostik och olika behandlingsalternativ till gagn för våra patienter. För att kunna bedriva forskning är vi knutna till olika forskargrupper på bl.a. Karolinska Institutet. Vi har också grundat en egen forskningsstiftelse för att skapa möjligheter till ny forskning inom området prostatacancer. Som patient hos oss kan du därför komma att bli tillfrågad om att delta i olika studier. Deltagande i studier är förstås alltid frivilligt. 

Vi genomför regelbundet föreläsningar och utbildningar i form av kortare föredrag och kurser för vårdgivare och patienter. Du kan också anmäla dig till vårt nyhetsbrev som kommer varje kvartal, genom att klicka på knappen till höger.