logga uroclinic prostatacenter

Stockholm 3-test

C-Medical Urologi Sophiahemmet erbjuder nu möjlighet till prostatacancertestet Stockholm3 (STHLM3) i samarbete med Prostatacancercentrum på St:Görans sjukhus.  
Klicka på länken nedan, logga in med mobilt BankID, och välj att svaret ska gå till C-Medical Urologi Sophiahemmet.
Provsvaret får du 3-4 veckor efter provtagning.
Vid låg eller normal risk skickas ett svarsbrev hem till dig. Vid förhöjd risk informeras du  per brev samtidigt som du erbjuds en magnetkameraundersökning av prostata. När vi fått svar på röntgenundersökningen kontaktar vi dig per telefon.
STHLM3-testet har utvärderats i en studie som omfattade nästan 60 000 svenska män och resultatet har publicerats i publikationen The Lancet Oncology år 2015 (Lancet 2015. Vol 16, no 16. p. 1667–1676). 

Inför ditt test bör du ha läst följande broschyr:

Information STHML3 från Socialstyrelsen