logo-300x120

PSA & Stockholm3

PSA provet

Ett prostataspecifikt antigen-test (PSA) mäter mängden prostataspecifikt antigen i blodet. PSA släpps in i mannens blod genom hans prostatakörtel. Friska män har låga mängder av PSA i blodet. Mängden PSA i blodet ökar normalt när en mans prostata förstoras med åldern. Höga nivåer kan tyda på cancer men det kan också finnas andra förklaringar. PSA-nivåer kan bli höga vid godartad prostataförstoring eller inflammerad prostata. För att bekräfta en cancerdiagnos behövs ett transrektalt ultraljud (TRUL) och prostatabiopsi som görs av en specialist på UroClinic. Att hitta prostatacancer tidigt och behandla den minskar risken för att dö i cancer. 
Innan man tar PSA-testet rekommenderar vi att ni läser Socialstyrelsens riktlinjer som du ser till höger. 

Stockholm3-testet

PSA-testet kan inte skilja mellan behandlingskrävande och icke-behandlingskrävande cancer och ger ibland falskt positiva svar, vilket kan resultera i onödiga undersökningar och behandlingar. Stockholm-3 testet är ett kliniskt diagnostiskt test avsett att användas vid misstanke om prostatacancer. Testet kombinerar fem biomarkörer (tPSA, fPSA, fhK2, PSP94, GDF-15), över 100 genetiska markörer samt kliniska data (bl a ålder, tidigare vävnadsprov, familjehistoria avseende prostatacancer). Testet är framtaget för män mellan 50 och 70 år och har utvärderats på nästan 60 000 svenska män.  Studien publicerades i tidskriften The Lancet Oncology 2015. Klicka här för att få tillgång till studien.  

Du kan ta Stockholm3-testet på UroClinic. Testet kostar 2 200 kronor vilket inkluderar provtagning och analys.