logga uroclinic prostatacenter

Godartad prostataförstoring

Hos yngre män är prostata ungefär lika stor som en kastanjenöt. Hos de flesta män ökar prostata i storlek med stigande ålder och kan bli stor som en mandarin eller ibland ännu större. Eftersom körteln omsluter urinröret kan trycket mot urinröret öka kraftigt vid prostatatillväxt. Detta kan i sin tur medföra problem vid urinering.
Prostataförstoring är inte detsamma som cancer och benämningen är därför godartad prostataförstoring eller benign prostatahyperplasi (BPH). Detta tillstånd innebär dock inte att problemet saknar allvarliga konsekvenser och det påverkar livskvaliteten negativt.
Åldrandet ger konsekvenser som var för sig eller tillsammans kan ge urineringsbesvär:

  • Prostatatillväxten kan medföra starkare motstånd för blåstömningen.
  • Urinblåsan kan bli svagare och få en minskad sammandragningsförmåga.
  • Förändringar i nervsystemet kan medföra en försämrad kontroll av urineringsreflexen. 

Symptom vid förstorad prostata

Man indelar besvären i tömningsbesvär och lagringssymtom. Tömningsbesvären kan yttra sig som startsvårigheter, svag urinstråle, avbrott i urinstrålen och att man måste krysta för att tömma blåsan. Efterdropp kan förekomma. Vid allvarligt störd blåstömning kan det bli totalt stopp med oförmåga att tömma blåsan. Lagringssymtom kan innebära täta urineringar dagtid och/eller nattetid samt kraftiga trängningar som är svåra att stå emot och som i värsta fall leder till urinläckage.

Oftast utvecklas symtomen långsamt under flera år. Den drabbade mannen kan i många fall acceptera förändringen av urineringen och söker läkare först efter en lång tid. Men om symtomen kommer snabbt, om det finns synligt blod i urinen eller urinträngningarna blir smärtsamma behövs en snar läkarundersökning.

I de flesta fall är godartad prostataförstoring en ofarlig sjukdom där förändringarna kommer långsamt - man kan leva med sina besvär men livskvaliteten kan påverkas mycket negativt.

Behandling

Godartad prostataförstoring kan behandlas på olika sätt: 

  • Observation - vänta och se
  • Medicinering 
  • Operation
Vi på UroClinic opererar godartad prostataförstoring genom så kallad TUR-P ( (trans-uretral resektion av prostata). Det är en operation där man genom urinröret skär bort små bitar av prostata med hjälp av elektrisk ström. Bitarna hamnar i blåsan och sköljs sedan ut.
Vid prostataförstoring ligger den nybildade vävnaden i mitten av prostata omgiven av ett ”skal” som egentligen är den normala ursprungliga prostatakörteln. Ju mer av den nybildade vävnaden man tar bort under operationen desto bättre blir resultatet. Vid operationer genom urinröret används ett rörformat instrument som man tittar genom och som har en arbetsdel i spetsen. 
Om prostatan har en storlek över 80cc så opereras den med robotteknik.