logga uroclinic prostatacenter

Behandlingar vid prostatacancer

Vid tidig prostatacancer har läkaren bedömt att sjukdomen inte har spridit sig till andra organ. Då finns det goda möjligheter att bli helt botad.

Det finns tre olika behandlingsmöjligheter:

  • att tills vidare vänta med behandling, så kallad aktiv monitorering. Vid aktiv monitorering anser vi att man måste informera patienten om att bästa möjliga resultat vad gäller biverkningar som impotens går förlorat om man väljer bort möjligheten till operation i ett tidigt skede.
    Vetenskapliga studier har visat att ca 50 % av patienter som går på aktiv monitorering senare kommer att opereras. Man har dock inte sett någon ökad risk att dö av sin cancer men livskvalitetsfaktorer som impotens samt risken för att behöva kompletterande strålbehandling är inte tillräckligt studerade. Vi rekommenderar därför ganska sällan aktiv monitorering annat är om patienter har en kort förväntad överlevnad pga hög ålder eller sjuklighet eller om fyndet av cancer är mycket litet (”very low risk”).
  • att operera bort prostatakörteln, vilket på UroClinic görs med hjälp av robotteknik. Vi följer alla patienters biverkningar som impotens och inkontinens och vid tidigt upptäckt cancer är risken för detta mindre än 5 % vid våra operationer. Operationsmetoden leder också till kortast möjliga sjukskrivning och snabbast återhämtning.
  • strålbehandling kan också vara ett alternativ.
    För mer information se Prostatacancercentrum St Görans sjukhus hemsida.
Vi rekommenderar våra patienter robotkirurgisk operation eller aktiv monitorering men erbjuder alla som vill second opinion hos strålbehandlingsläkare.


När läkaren, i samråd med dig, bestämmer sig för en behandlingsplan tas inte bara hänsyn till själva cancersjukdomen utan också till dina tidigare sjukdomar, ålder och allmänna hälsotillstånd.
I det nationella vårdprogrammet för prostatacancer finns information som är riktad till män med tidig prostatacancer. Informationen kan du få av din kontaktsjuksköterska.

Robotkirurgi vid prostatacancer
Robotkirurgi vid prostatacancer